Ga naar de inhoud

Wiskundeplan wordt omarmd + correctie

Het is duidelijk dat Wiskundeplan aan een behoefte beantwoordt: van over het hele land krijgen we enthousiaste berichten van leerkrachtenteams en directies die volgend jaar op hun school met Wiskundeplan willen beginnen. Elk bericht doet ons enorm veel plezier!

Ook uitgeverijen kiezen voor Wiskundeplan

Een geruststelling voor veel collega’s is wellicht dat ook uitgeverijen de interesse voor Wiskundeplan merken en erop inspelen. In een mailing naar gebruikers liet een uitgeverij vorige week weten zich expliciet op Wiskundeplan te baseren voor hun leerboeken: voor de tweede graad zullen bijvoorbeeld oefeningen op rationale lettervormen worden opgenomen, naast de leerstof van de cirkel. Voor de derde graad zagen we het onderwerp vectorruimten in de opsomming staan.

Webinar online

Een kleine 150 collega’s en directieleden volgden onze webinar van 15 mei, waarin we wat meer uitleg gaven over ons project. Wie toen niet kon aansluiten, kan hem via onze website alsnog bekijken. Het duurt een half uurtje.

Twee niet-correcte beweringen rechtgezet

Op een webinar voor directies en besturen van vrijdag 24 mei laatstleden herhaalde de koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen twee niet-correcte juridische beweringen. Die beweringen, die ook via andere kanalen worden verspreid, hebben, al dan niet bedoeld, een ontradend effect op directies om Wiskundeplan toe te laten. Leerkrachten en leerlingen zijn hiervan de dupe. We betreuren dat Wiskundeplan om niet-gegronde redenen niet ten volle gebruikt zou mogen worden.

Verschillende overheidsdiensten namen opnieuw alle informatie onder de loep, inclusief de argumentatie van de koepel, en hun antwoord aan ons is formeel: elke school die dat wenst kan Wiskundeplan invoeren, ongeacht de andere scholen onder hetzelfde bestuur; de opsplitsing in twee leerplannen voor de tweede graad is volledig wettig. Dit is ook wat we vorig jaar al te horen kregen en op onze site meldden. Alle info staat hier nog eens samen.

Succes met de laatste loodjes!

Aan alle collega’s en directies die ons volgen: veel succes met de laatste lessen, de examens en/of deliberaties!