Ga naar de inhoud

Het eerste schooljaar van Wiskundeplan

Na enkele weken deugddoende vakantie zijn we ook al enkele weken intensief aan het werk voor Wiskundeplan, om alle collega’s die het gebruiken het schooljaar goed te laten beginnen.

Jouw bijdrage in het ruimere verhaal

Vooraleer aan een gedetailleerde uitleg van onze werkzaamheden te beginnen, geven we toch nog graag dit uittreksel uit een mailtje dat we ontvingen:

“Dank je wel voor dit schitterende initiatief! Dit wiskundeplan is enorm waardevol voor het hoger onderwijs, in het bijzonder voor de richtingen die verder bouwen op de “sterke” wiskundige vaardigheden waarmee leerlingen uit het secundair komen. (…) Dit wiskundeplan, als het evolueert naar een leerplan, biedt het broodnodige houvast dat het hoger onderwijs nodig heeft om zelf haar “leerplannen” samen te stellen. Dit is iets dat de huidige plannen met een gemeenschappelijke kern en daarnaast veel vrijheid niet bieden. Als universitaire opleiding zouden we immers enkel kunnen verder bouwen op de gemeenschappelijke kern, wat [het] moeilijker maakt om (…) tegemoet te komen aan de vragen van het werkveld om sterke profielen af te leveren. (…)”
prof. dr. ir. Tinne De Laet, Hoofd Dienst Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen, Instellingsverantwoordelijke ijkingstoets, KULeuven

Door onze leerlingen vanaf de tweede graad een solide en gemeenschappelijke wiskundevorming te geven, steunen we ook het hoger onderwijs en uiteindelijk onze bedrijven. We hopen dat iedereen die ons leerplan steunt of gebruikt, officieel dan wel officieus, evenveel voldoening kan putten als wij uit het besef daarmee een gewaardeerde bijdrage te leveren in een ruimer verhaal!

Tweede graad: 4u- en 5u-leerplannen

We leggen graag nog eens uit waarom er in de tweede graad plots twee leerplannen nodig zijn.

Kort en bondig: in één richting mag je slechts één leerplan gebruiken. De richtingen waarvoor ons 5u-leerplan bedoeld is, zijn: Economische wetenschappen, Grieks-Latijn, Latijn, Natuurwetenschappen en Technologische wetenschappen.
Wordt in je school een van deze richtingen zowel met 4u als met 5u ingericht, en wil je in de 5u-variant Wiskundeplan gebruiken, dan moet je dat ook doen in de 4u-variant. Daarnaast mag je tegelijkertijd in andere richtingen andere leerplannen gebruiken.

Op de website vind je via het menu LEERPLANNEN vanaf nu de twee versies.

Enkele collega’s met ervaring in 4u-klassen keken de nieuwe versie na en bezorgden ons het aantal lesuren dat zij traditioneel aan alle onderwerpen besteden, zodat we een gemiddelde konden meegeven als indicatie. We hebben wat extra flexibiliteit voorzien door sommige onderwerpen als keuze-onderwerp aan te duiden.

We maakten van de gelegenheid gebruik om sommige doelstellingen iets duidelijker te formuleren en om de volgorde van de onderwerpen, hoewel ze vrij te kiezen zijn, toch iets logischer te schikken, zonder echter de inhoud te veranderen.

Derde graad: niet-cruciale update later deze week

Om het leerplan ter goedkeuring te kunnen indienen, zijn we in een apart document alle leerplandoelen voor de tweede en derde graad ‘evalueerbaar’ aan het herformuleren en aan het voorzien van inhoudelijke wenken en suggesties.

Doorheen dat proces botsen we soms op kleine onvolmaaktheden in de leerplandoelen, zoals we ze in mei publiceerden. Eén van de komende dagen komt de geüpdatete versie ook op de website.

Inhoudelijke wenken en suggesties: later deze week

We zijn alle punten en komma’s aan het nakijken en later deze week publiceren we ook een versie van het leerplan met precies dezelfde structuur als wat nu al online staat, maar met meer duiding bij elk doel en inhoudelijke wenken en suggesties. Wie al enkele jaren lesgeeft, zal daar weinig nieuws ontdekken, maar voor minder ervaren leerkrachten biedt het mogelijk extra houvast.

Alles is zo opgesteld dat je met één van beide versies kunt werken. Het hoeft dus niet complexer te worden dan nodig.

Wiskundeplan-lesmateriaal op komst

Goed nieuws!

De komende dagen verschijnen op de website onder het menu LESMATERIAAL twee bundeltjes met oefenmateriaal voor de algebraïsche vaardigheden: ontbinden (derde jaar) en rationale lettervormen (vierde jaar). We voorzien een pdf-versie, maar ook een Word-versie, zodat je zelf aanpassingen kunt doen.

We hebben ook beslist om tegen het voorjaar van 2024 een cursus voor de algebraïsche structuur R,R^n,+ te schrijven, met theorie en oefeningen. Het wordt een tekst die zowel online, in de vorm van een website, als in pdf-formaat beschikbaar zal zijn, zoals de cursus Basiskennis Wiskunde van de KULeuven. Die tekst wordt gratis aangeboden.
Daarmee hopen we wat extra service te leveren voor deze onderwerpen die typisch bij Wiskundeplan horen en als dank voor uw steun aan ons project.

Tot slot

Een goede start van het nieuwe schooljaar!