Ga naar de inhoud

Wat is Wiskundeplan?

Wiskundeplan bestaat uit een aantal officiële leerplannen, bedoeld voor leerlingen in sterke wiskunderichtingen van de 2e en 3e graad.

Ze zijn samengesteld door vier wiskundeleraren, gebaseerd op hun jarenlange ervaring met de traditionele Vlaamse leerplannen. Ze zijn in overeenstemming met de nieuwe minimumdoelen en houden rekening met de huidige behoeften van leerlingen, met name op het gebied van basisvaardigheden.

Verticale lijn: 2e graad 5u en 3e graad 6-8u

Wiskundeplan voor de 2e graad met 5 lestijden en Wiskundeplan voor de 3e graad met 6-8 lestijden vormen één doorlopende verticale leerlijn.

Het leerplan voor de 2e graad is geschreven voor de richtingen Economische wetenschappen, Grieks-Latijn, Latijn, Natuurwetenschappen en Technologische wetenschappen uit de doorstroomfinaliteit. Dat voor de 3e graad kan gebruikt worden in Economie-Wiskunde, Grieks-Wiskunde, Latijn-Wiskunde,Technologische wetenschappen en engineering en Wetenschappen-Wiskunde.

Bijkomend: 2e graad 4u

Voor scholen die Wiskundeplan wensen in te schakelen in 5u-richtingen van de 2e graad die ook met 4u worden aangeboden, is er een aangepast leerplan voor die 4u-richtingen. Op die manier kan in de 5u-klassen het 5u-leerplan gebruikt worden en in de 4u-klassen het 4u-leerplan.

Om het mogelijk te maken leerlingen uit die richtingen samen te zetten met leerlingen uit alle richtingen met dezelfde minimumdoelen, cesuurdoelen en differentiële doelen, kan dat Wiskundeplan gebruikt worden in de richtingen Architecturale en beeldende vorming, Biotechnologische STEM-wetenschappen, Biotechnologische wetenschappen, Bouwwetenschappen, Economische wetenschappen, Grieks-Latijn, Latijn, Moderne talen, Sportwetenschappen, Technologische wetenschappen en Topsport-Natuurwetenschappen.

Voor dit Wiskundeplan zijn geen vervolgleerplannen voor de 3e graad voorzien.

Geen leerplan voor Humane wetenschappen?

Merk op dat de richting Humane wetenschappen niet in deze lijst voorkomt. Dit komt omdat deze richting gebaseerd is op andere cesuurdoelen (aanvullingen bij de minimumdoelen) dan de richtingen hierboven. Concreet: voor de richting Humane wetenschappen zijn er cesuurdoelen ‘statistiek’ en ‘pakket uit uitgebreide wiskunde’, maar niet ‘uitgebreide wiskunde i.f.v. wetenschappen’, waarvoor ons 4u-leerplan geschreven is.

We zagen niet hoe we twee sets van minimum- en cesuurdoelen konden verenigen in één leerplan en wilden geen experimenten wagen die de goedkeuring van onze leerplannen in gevaar konden brengen. Vooral omdat we vermoedden dat leerlingen uit de Humane wetenschappen maar zelden zouden samenzitten met leerlingen uit richtingen met andere cesuurdoelen.

Voorlopig kan in deze richting enkel met leerplannen van de koepels gewerkt worden, met eventueel Wiskundeplan als inspiratiebron. Mochten we een eenvoudige oplossing vinden, brengen we u op de hoogte.