Ga naar de inhoud

Bevestiging over de hele lijn in SO 64

Dank aan alle scholen die ons hebben vertrouwd toen we, op basis van advies van de overheid, stelden dat het gebruik van Wiskundeplan niet de juridische problemen kon opleveren die door KOV herhaaldelijk werden verspreid.

Vandaag 11 juni 2024 verscheen een toevoeging in de omzendbrief SO 64, die de structuur en organisatie van het secundair onderwijs verduidelijkt. In paragraaf 3.10 staat nu uitdrukkelijk:

Scholen en leraren zijn verplicht om met een door de onderwijsinspectie goedgekeurd leerplan te werken. Een leerplan vermeldt steeds het structuuronderdeel (studierichting) of de structuuronderdelen (studierichtingen) waarvoor het bedoeld is. Voor eenzelfde structuuronderdeel kunnen er verschillende leerplannen goedgekeurd worden en dus gebruikt worden vanaf het moment dat er ook een duidelijk verschil in doelen voorzien wordt. In de regelgeving wordt dat benoemd met “differentiële doelen”. Vaak vertaalt dat verschil in doelen zich ook naar een verschil in aantal lesuren. Leerplannen voor een structuuronderdeel/studierichting kunnen verschillen tussen onderwijsnetten, tussen scholen al dan niet behorend tot hetzelfde schoolbestuur, en zelfs binnen eenzelfde school.

Bron: SO 64, Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs, 3.10 Curriculumdossiers en leerplannen

Gelukkig blijft er nog net genoeg tijd over om met de vakgroep, directie en bestuur samen te komen en met een gerust hart Wiskundeplan in te voeren, mocht dat de voorbije weken op basis van verkeerde informatie zijn afgevoerd of in de koelkast gestopt.

En zo kan een schooljaar op vele manieren mooi eindigen!

Els, Koen, Luc, Pedro