Ga naar de inhoud

Veel goed nieuws, en een ontgoocheling

De algemene vergaderingen van schoolbesturen zijn bezig

De voorbije weken lieten de schoolbesturen met bezorgdheid voor ons wiskundeonderwijs, waarover we het in een vorig nieuwsbericht hadden, weten dat ze formeel op hun algemene vergaderingen beslist hebben ons leerplan mee in te dienen. Niet alleen geven ze daarmee gehoor aan de wensen van hun leerkrachten, ze willen ook echt dat alle andere Vlaamse scholen van dat leerplan gebruik kunnen maken. We kunnen voor dergelijke moed en enthousiasme alleen maar dankbaar zijn.

De ene school steekt de andere aan

Verder vernamen we dat in een Vlaamse stad de beslissing van enkele scholen om voor ons leerplan te kiezen, alle overige scholen aanmoedigt om hetzelfde te doen. Samen zo’n stap zetten geeft meer vertrouwen dan alleen en scholen willen niet achterblijven. Aarzel dus niet om collega’s leerkrachten en directeurs van andere scholen aan te spreken om te polsen wat zij van plan zijn.

Samen kunnen we ons onderwijs sneller sterker maken dan alleen.

Een overgangsjaar

Omdat de eindtermen nog niet zijn goedgekeurd, wordt volgend schooljaar een overgangsjaar, waarin iedereen met niet-goedgekeurde leerplannen zal moeten werken, aangezien er geen goedgekeurde zullen zijn.

Daarmee zal ons leerplan broederlijk naast die van de koepels staan, het ene is niet ‘wettelijker’ dan het andere. 🙂 En als alles goed gaat, staat het er in september 2024 nog altijd mooi naast, goedgekeurd voor heel Vlaanderen.

Goede en volgens ons minder goede ontwikkeling

De voorbij week verschenen op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zowel nieuwe lessentabellen als het leerplan voor de 2e graad.

Enkele opmerkelijke wijzigingen op het gebied van 4 of 5 lesuren per week:

  • voor de richting natuurwetenschappen is 5u het minimumpakket (lagen A + B);
  • voor de richtingen Latijn, Grieks-Latijn, Economische wetenschappen en Technologische wetenschappen kan het 4u- of 5u-pakket aangeboden worden (laag A of lagen A + B)
    (in een eerste versie van dit nieuwsbericht vergaten we ‘Technologische wetenschappen’ op te nemen in de bovenstaande lijst, onze excuses);
  • er wordt uitdrukkelijk gevraagd leerlingen met 5u en 4u wiskunde niet samen te zetten, omdat de leerstof uit laag A in een 5u-klas met meer diepgang moet behandeld worden dan in een 4u-klas;
  • er wordt uitdrukkelijk gezegd dat verwacht wordt dat wie een richting met 6-8u wiskunde volgt in de 3e graad heel het pakket A + B gezien heeft in de 2e graad.

Wij zijn blij met deze aanpassingen omdat ze tegemoetkomen aan een deel van onze bezorgdheden. Tot zo ver de goede ontwikkeling.

Inhoudelijk echter merken we dat er voor de minstens 50 extra lesuren van een 5u-richting amper leerstof is voorzien:

  • twee expliciet vermelde bewijstechnieken (rechtstreeks bewijs, bewijs uit het ongerijmde);
  • het analyseren van deelbaarheid van veeltermen met reële coëfficiënten in één variabele (euclidische deling, reststelling);
  • enkele onderwerpen over vectoren (inproduct of scalair product, vectoriële en parametrische vergelijking van een rechte, afstand punt-rechte en hoek tussen snijdende rechten)

In essentie blijft het leerplan een 4u-leerplan, zoals we vreesden, met vooral keuze-onderwerpen voor wie een 5u-cursus aanbiedt. Met alle gevolgen die we op onze pagina Ontstaan al beschreven. Dit vonden we ontgoochelend.

Gelukkig biedt Wiskundeplan een volledig, doordacht en coherent programma voor 5u-richtingen, met vertrouwde onderwerpen die zo zijn opgebouwd dat elke vakgroep er meteen mee aan de slag kan. Dankzij de vermelding van het aantal lesuren per onderwerp kan efficiënt een jaarplanning opgesteld worden. En na twee jaar zijn de leerlingen perfect voorbereid om een richting met 6-8u wiskunde aan te vatten. Eens Wiskundeplan goedgekeurd zal zijn, mogen alle onderwerpen ook gebruikt worden “bij de beslissing van de klassenraad over studiebekrachtiging”, zoals in een vorig nieuwsbericht al werd vermeld.