Skip to content

Ontstaan van ons project

In 2021-2022 en 2022-2023 werden het derde respectievelijk vierde jaar van het secundair onderwijs gemoderniseerd. Binnen de doorstroomfinaliteit (min of meer het vroegere aso) werd vijf uur wiskunde de standaard, met enkele richtingen die uitzonderlijk maar vier uur wiskunde kregen. Voor beide richtingen was er een apart leerplan.

Onverwacht besliste de koepel van het katholiek onderwijs eind februari 2023 dat binnen die finaliteit vier uur wiskunde de nieuwe standaard wordt, met slechts één richting met vijf uur als uitzondering. Nog onbegrijpelijker is het dat er geen leerplan lijkt te zijn voor die vijfuursrichting: er is op dit ogenblik enkel sprake van niet-afdwingbare keuzedoelen.

Dat vormde het startpunt van onze onderneming: een volwaardig vijfuursleerplan voor de tweede graad schrijven, aangevuld met een zesuursleerplan voor de derde graad.

Visie

Rekenvaardigheden vormen een eerste pijler van onze visie.
Net zoals leesvaardigheden, vormen ze een basis waarop in latere jaren verder wordt gebouwd.

Een tweede pijler is kennisopbouw.
We willen leerlingen een rijk arsenaal aan oplossingstechnieken aanleren, die ze later op diverse plaatsen kunnen aanwenden om complexe problemen op te lossen.

Steun en volg ons

Ben je geïnteresseerd om ons leerplan op jouw school te gebruiken? Een kort mailtje met jouw school en/of regio doet ons een groot plezier!

Wil je verwittigd worden wanneer er belangrijk nieuws is over het door ons voorgestelde leerplan? Schrijf je dan in op onze mailinglijst en mis geen enkel bericht.

Volgende stappen

Leerplan laten goedkeuren

We willen dat het door ons voorgestelde leerplan een officieel leerplan wordt, met dezelfde status als dat van de koepels en andere onderwijsverstrekkers.

Enkel schoolbesturen kunnen leerplannen indienen, privépersonen kunnen dat niet. Gelukkig vonden we snel drie besturen die ons leerplan willen indienen. De komende maanden brengen we, samen met hen, alles in orde om tegen de deadline van 31 januari 2024 een perfect voorbereid leerplan te hebben.

Finaliseren leerplan

Iedereen kan nu al met het leerplan aan de slag. Maar de komende weken werken we nog allerlei details verder af, o.a. ter voorbereiding van een officiële goedkeuring. Op de leerplanpagina staat een overzicht.