Ga naar de inhoud

Webinar

Correctie beweringen KOV

Wat is Wiskundeplan?

Wiskundeplan bestaat uit een aantal leerplannen, bedoeld voor leerlingen in sterke wiskunderichtingen van de 2e en 3e graad.

Ze zijn samengesteld door vier wiskundeleraren, gebaseerd op hun jarenlange ervaring met de traditionele leerplannen. Ze zijn in overeenstemming met de nieuwe minimumdoelen en houden rekening met de huidige behoeften van leerlingen, met name op het gebied van basisvaardigheden.

Voor wie?

Omdat hierrond nogal wat desinformatie is, een kort overzicht:

  • alle Vlaamse scholen;
  • niet verplicht alle scholen onder één bestuur;
  • in de 2e graad zowel mogelijk voor richtingen die met 4 én 5 lesuren worden aangeboden…

Meer informatie via de knop hieronder.

Waarom Wiskundeplan?

Dit initiatief ontstond uit de nood aan een doordachte en duidelijke aanvulling van de minimumdoelen tot een leerplan dat de leerstof opbouwt van het 3e tot het 6e jaar in wiskundig sterke richtingen.

Te veel vrijheid in de leerdoelen, waarbij je van alles ‘kan’, maar weinig echt ‘moet’, bedreigt het onderwijsniveau. Persoonlijke voorkeuren, specifieke klassen, het lerarentekort… kunnen ervoor zorgen dat steeds meer onderwerpen niet of onvoldoende grondig behandeld worden.

Webinar 15 mei 2024

Volg ons

Wil je verwittigd worden wanneer er nieuws is over ons leerplan?
Schrijf je dan in op onze mailinglijst en mis geen enkel bericht.

Visie

Rekenvaardigheden vormen een eerste pijler van onze visie.
Net zoals leesvaardigheden, vormen ze een basis waarop in latere jaren verder wordt gebouwd. Daarom worden in de tweede graad uitdrukkelijk lesuren uitgetrokken om de rekenvaardigheden in te oefenen.

Een tweede pijler is kennisopbouw.
We willen leerlingen een rijk arsenaal aan concepten en oplossingsmethoden aanleren, die ze later op diverse plaatsen kunnen aanwenden om complexe problemen op te lossen. Ook het aanleren van bewijstechnieken verdient de nodige aandacht.