Skip to content

Pdf-versie en ander nieuws

Media- en andere aandacht voor ons project

Onze entree bleef niet onopgemerkt, dankzij de bekendmaking op de voorpagina van De Standaard. Hetzelfde artikel verscheen ook in het Nieuwsblad en werd opgepikt op o.a. vrt-nws. Verder was Els te horen op Radio1 en op QMusic en werd ze geïnterviewd voor Het Laatste Nieuws. Pedro werd geïnterviewd voor de regionale zender ROB-TV in Leuven. Verrassend was dat het er ook over ging in het Vlaams Parlement.

De Vereniging voor Wiskundeleraars en het wiskundetijdschrift Uitwiskeling waren zo vriendelijk ons perstekstje op te nemen op hun website.

We zijn dankbaar voor alle aandacht die we kregen, alsook voor de talloze positieve reacties op Twitter of Facebook, maar ook op school. Het was die dag duidelijk hoeveel leerkrachten, ook in andere vakgroepen, onze frustratie delen en opgetogen zijn met dit initiatief van onder uit.

Indienen en gebruik van het Wiskundeplan

  • Van drie schoolbesturen hebben we al vernomen dat ze bereid zijn ons leerplan bij inspectie in te dienen. Bedankt!
    Hoewel één indiener volstaat om een leerplan – indien het wordt goedgekeurd – bruikbaar te maken voor alle Vlaamse scholen, lijkt het ons goed dat de verschillende besturen de tekst samen indienen. Zo staan zij er niet alleen voor en is duidelijk dat er op vele plaatsen aandacht is voor kwalitatief onderwijs. Als er nog schoolbesturen zijn die mee willen indienen, contacteer ons!
  • Het indienen van het leerplan kan pas wanneer de eindtermen en specifieke eindtermen (minimumdoelen) goedgekeurd zijn in het Vlaams Parlement. In afwachting daarvan is ons leerplan, net zoals dat van de koepel en alle andere leerplannen wiskunde in Vlaanderen, onder voorbehoud.
  • Twee vakverantwoordelijken, een uit Antwerpen, de andere uit Oost-Vlaanderen, waren zo vriendelijk ons te laten weten dat hun vakgroep al beslist heeft om vanaf volgende jaar voor zowel de tweede als de derde graad met ons leerplan te werken. Ze zien het als een kwaliteitslabel. Van verschillende andere collega’s hoorden we dat hun vakgroep het gebruik van het wiskundeplan aan het bestuderen is. Dank u!

Pdf-versie en kleine aanpassingen

  • We hebben naar aanleiding van feedback van enkele collega’s enkele kleinigheden aangepast (kleine toevoegingen, formuleringen…). We hebben een logboek met wijzigingen toegevoegd, opdat duidelijk zou zijn waar de wijzigingen zitten.
  • De pdf-versie van het wiskundeplan is ondertussen ook afgewerkt en beschikbaar op de Leerplan-pagina. Met wat geluk opent je pdf-lezer automatisch een navigatiemenu, zodat je snel alle onderdelen kunt terugvinden. Anders kun je zo’n menu manueel wel zichtbaar maken.

Nieuws van de overheid

In Klasse werden enkele veelgestelde vragen over de nieuwe eindtermen gepubliceerd, o.a.: hoe zit het met evaluatie en attestering. Dat is ook relevant voor wie het Wiskundeplan wenst te gebruiken:

Mag je de evaluatie van de uitbreidingsdoelen gebruiken bij je attestering?

Als scholen leerlingen evalueren gaan ze na of die zowel de minimumdoelen als de uitbreidingsdoelen opgenomen in het curriculumdossier en/of het leerplan in voldoende mate hebben bereikt. De leerlingenevaluatie gaat dus verder dan louter de minimumdoelstellingen.
Elke school kan ook doelen eigen aan de school toevoegen aan de minimumdoelen, curriculumdossiers en leerplannen. Zo geven ze hun leerlingen kansen om echt te excelleren. Die doelen kunnen ze evalueren, maar ze mogen die niet in rekening brengen tijdens evaluatiebeslissingen en studiebekrachtiging.
Scholen kunnen de leerplannen van de onderwijsverstrekker gebruiken of zelf een leerplan uitwerken. De laatste optie biedt ze de kans om doelen eigen aan de school wél mee te nemen bij de beslissing van de klassenraad over studiebekrachtiging.