Ga naar de inhoud

Voor wie is Wiskundeplan?

Alle Vlaamse scholen

De drie leerplannen van Wiskundeplan zijn, net zoals alle andere officiële leerplannen, goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Ze zijn bijgevolg volstrekt evenwaardig met de leerplannen van de koepels en andere onderwijsverstrekkers.

In principe mag elke Vlaamse school of vakgroep ze, zonder verdere administratieve of andere formaliteiten, kiezen als basis voor het wiskundeonderwijs in de jaren en richtingen waarvoor ze bedoeld zijn.

In de praktijk is het zo dat scholen die aangesloten zijn bij GO! de leerplannen moeten gebruiken die door de Raad van het GO! zijn opgesteld.

Individuele scholen onder één bestuur

Binnen één scholengroep of onder één bestuur kunnen verschillende scholen met verschillende leerplannen werken.

Leerplannen voor een structuuronderdeel/studierichting kunnen verschillen tussen onderwijsnetten, tussen scholen al dan niet behorend tot hetzelfde schoolbestuur, en zelfs binnen eenzelfde school.

Bron: SO 64, 3.10 Curriculumdossiers en leerplannen

Deze vrijheid laat bijvoorbeeld toe dat een school die de Steiner-pedagogie volgt haar eigen leerplannen kan gebruiken, ook al behoort ze tot een scholengroep die ook regulier onderwijs aanbiedt.

Individuele graden

Het is mogelijk Wiskundeplan te gebruiken in de tweede graad en niet in de derde. Of omgekeerd.

Individuele richtingen binnen één graad

In verschillende richtingen van dezelfde graad kan met verschillende leerplannen gewerkt worden.

Zo kan in de tweede graad met wiskundeplan gewerkt worden in de richtingen Natuurwetenschappen en Latijn, maar met andere leerplannen in Economische wetenschappen en Grieks-Latijn. Ook in de derde graad kan per studierichting gekozen worden.

Ook in richtingen die met 4u en 5u worden aangeboden

Wordt in de tweede graad een richting aangeboden met zowel 4u als 5u wiskunde, dan mag met verschillende leerplannen gewerkt worden.

Voor eenzelfde structuuronderdeel kunnen er verschillende leerplannen goedgekeurd worden en dus gebruikt worden vanaf het moment dat er ook een duidelijk verschil in doelen voorzien wordt. In de regelgeving wordt dat benoemd met “differentiële doelen”. Vaak vertaalt dat verschil in doelen zich ook naar een verschil in aantal lesuren.

Bron: SO 64, 3.10 Curriculumdossiers en leerplannen

Daarom schreven we ook een Wiskundeplan voor de 2e graad met 4 lesuren wiskunde in de week, dat aangepast is aan deze groep. Zo kan in de 4u-groep ons 4u-leerplan gebruikt worden en in de 5u-groep het 5u-leerplan.

Op de pagina Wat is wiskundeplan? en op de covers van de leerplannen zelf staat voor welke richtingen ze gebruikt kunnen worden.