Ga naar de inhoud

Waarom Wiskundeplan?

Dit initiatief ontstond uit de nood aan een doordachte en duidelijke aanvulling van de minimumdoelen tot een leerplan dat de leerstof opbouwt van het 3e tot het 6e jaar in wiskundig sterke richtingen.

Te veel vrijheid in de leerdoelen, waarbij je van alles ‘kan’, maar weinig echt ‘moet’, bedreigt het onderwijsniveau. Persoonlijke voorkeuren, specifieke klassen, het lerarentekort… kunnen ervoor zorgen dat steeds meer onderwerpen niet of onvoldoende grondig behandeld worden.

Daardoor ontstaan grotere verschillen tussen leerlingen uit verschillende klassen of verschillende scholen. Die heterogeniteit van de instroom zorgt dan weer voor een tragere opstart in de hogere jaren of in het hoger onderwijs.

Een doordacht leerplan biedt leerkrachten van alle jaren de geruststelling dat ze de onderwerpen behandeld zullen hebben die in hogere jaren nodig zijn. Duidelijke doelstellingen zorgen ervoor dat elke leerkracht weet wat vereist is en wat niet.

Wiskundeplan wil leerkrachten en vakgroepen optimaal ondersteunen bij de vorming van hun wiskundig sterkste leerlingen.

We hadden de eer dit te mogen uitleggen voor Terzake.