Ga naar de inhoud

Wie zijn we?

We zijn een aantal leerkrachten uit verschillende streken van het land, met een lange staat van dienst. We zijn niet politiek, ideologisch of commercieel verbonden met een of andere organisatie. We kennen elkaar van vroegere vrijwilligersprojecten of via navormingen.

De eindverantwoordelijken voor dit project zijn Els Vanlommel en Pedro Tytgat.

Els Vanlommel

Els Vanlommel is sinds 1996 leerkracht wiskunde in de tweede en derde graad van het Heilig Hart van Maria Berlaar.

Ze is al meer dan vijftien jaar redactielid van het wiskundetijdschrift Uitwiskeling. Verder is ze lid van de werkgroep wiskunde van CNO, zetelt ze in de wedstrijdjury van de Vlaamse Wiskunde Olympiade en is ze bestuurslid van Platform Wiskunde Vlaanderen. Ze gaf allerlei nascholingen voor wiskundeleraren.

Ze zetelde in de Ontwikkelcommissie Specifieke Eindtermen Wiskunde, die de eindtermen voor richtingen met uitgebreide wiskunde schreef.

Pedro Tytgat

Pedro Tytgat is sinds 1996 leerkracht wiskunde in het Sint-Pieterscollege in Leuven. Sinds september 2023 werkt hij deeltijds ook in Sint Jozefhumaniora in Brugge.

Hij was twintig jaar lang auteur voor de wiskundemethode Delta Nova, zetelde tien jaar in de redactie van het wiskundetijdschrift Uitwiskeling, deed de eindredactie van de boekenreeks SOHO Wiskunde Plantyn en gaf navormingen en workshops over diverse wiskundige onderwerpen.

Koen De Naeghel en Luc Gheysens schreven intensief mee aan de leerplannen.

Koen De Naeghel

Koen De Naeghel is sinds 2007 leerkracht wiskunde in het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Brugge.

Hij was van 2000 tot 2006 assistent aan de Universiteit Hasselt, waar hij ook promoveerde. Nadien gaf hij een jaar les aan de middelbare school Kindsheid-Jesu in Hasselt. Hij gaf voordrachten voor wiskundeleraren over didactische wenken, werkvormen en het tekstzetsysteem LaTeX. Zijn artikels, boeken, voordrachten, opgenomen lessen en ander cursusmateriaal biedt hij gratis aan op zijn website www.koendenaeghel.be.

Hij zetelde in de Ontwikkelcommissie Specifieke Eindtermen Wiskunde, die de eindtermen voor richtingen met uitgebreide wiskunde schreef.

Luc Gheysens

Luc Gheysens is ere-pedagogisch adviseur van het Vlaams Katholiek onderwijs. In 1981 behaalde hij een doctoraat wiskunde aan de KU Leuven. In de periode 1976 – 2013 gaf hij gedurende dertig jaar les in het secundair onderwijs.

Van 2003 tot 2023 was hij jurylid van de Vlaamse Wiskunde Olympiade. Hij publiceerde diverse artikels in het tijdschrift Wiskunde en Onderwijs van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars. Hij is medebeheerder van de Facebookgroep Geometria Super Top, die wereldwijd bijna 300 000 leden telt en het probleemoplossend denken promoot met aandacht voor rekenvaardigheid en parate kennis.

We kregen ook hulp van verschillende collega’s: feedback over de leerplannen, maar ook richtcijfers voor het aantal uren per onderwerp, wat ons toeliet een gemiddeld aantal uren te schatten. Hartelijk dank aan Fabien Decruyenaere, Pieterjan Segers, Inge Smeets, Kristel Van Goubergen en Lieselot Vergauwe.