Skip to content

Logboek wijzigingen

We hebben enkele kleine wijzigingen aangebracht in onze eerste versie van het leerplan. Enerzijds op basis van feedback of vragen van collega’s wiskunde, anderzijds om kleine foutjes recht te zetten. Hieronder een overzicht.

4 juni 2023
  • Graadleerplan voor de 2e graad, in plaats van jaarplan voor 3e jaar en 4e jaar. Bij elk onderwerp staat nog een suggestie voor het jaar; met die suggesties kom je aan 125 lesuren per jaar.
  • In het 3e jaar hebben we bij Reële getallen (1) de formulering ‘Eindig of oneindig doorlopend getal’ vervangen door ‘Repeterende en niet-repeterende decimale vormen’ en (2) de zin ‘Irrationaliteit van $\sqrt{2}$’ aangevuld met ‘en bewijs’.
  • In het 4e jaar hebben we een uitbreidingsdoelstelling toegevoegd bij Telproblemen: ‘Kansen berekenen met de formule van Laplace’.
  • In het 4e jaar hebben we ‘Afstand punt-rechte’ aangevuld met ‘formule en bewijs’.
  • In het 4e jaar hebben we bij Ruimtemeetkunde de zin ‘Hoeken en loodrechte stand van rechten en vlakken’ herschreven als ‘Hoeken tussen rechten; loodrechte stand van rechten en vlakken’.
  • In het 4e jaar is er bij de functie $f(x)=\frac{c}{x}$ een uitbreidingsdoelstelling toegevoegd: ‘Transformaties en effect op het voorschrift: verticale uitrekking, verticale en horizontale verschuiving’.
  • In de 3e graad hebben we de zin ‘Machten met rationale exponenten: rekenregels’ aangevuld met ‘en bewijs’. Bij deze rekenregels voor machten en wortels, zowel in de 2e en 3e graad, stellen we voor om minstens één bewijs te behandelen.
  • In de 3e graad hebben we bij de Algebraïsche structuur (zowel voor 6u als 8u) het zinsdeel ‘Vrije en voortbrengende families’ vervangen door ‘Lineair (on)afhankelijke en voortbrengende verzamelingen’.
  • In de 3e graad hebben we bij Asymptoten toegevoegd dat de formules van Cauchy ($a=\lim_{x \to \pm \infty } \frac{f(x)}{x}; b=\lim_{x \to \pm \infty }(f(x)-ax)$) ook bewezen worden.
  • In de 3e graad krijgt het onderwerp ‘Continuïteit’ nu 3 lesuren; bij ‘Afgeleiden’ zijn we van 40 naar 38 lesuren gegaan.